We ervaren ons persoonlijk of – dag bewustzijn in eerste instantie doormiddel van onze 5 zintuigen.

Door te horen, zien, ruiken, proeven en voelen (tastzin) maken we op fysiek niveau contact met de buitenwereld.

De zintuigen zijn als het ware onze waarneemsensoren die ervaringen opdoen.
De hersenen en het verdere lichaam verwerken deze ervaringen op allerlei manieren.

Deze innerlijke zee van ervaringen, de wijze van verwerking van hersenen en lijf en de uiteindelijke conditioneringen hiervan, vormen ons persoonlijk bewustzijn of ego.

Meditatie maakt je bewust van je bewustzijn.
Er ontstaat inzicht en vrijheid.

Collectief bewustzijn

Dit wordt ook wel Kosmisch bewustzijn, Boeddha bewustzijn of Christus bewustzijn genoemd.nieuw 5

Het zijn benamingen voor een trillingsveld dat door elke vorm heen bestaat.

De wetenschap kwantumfysica heeft het inmiddels mogelijk gemaakt dit bewustzijnsveld te duiden als niets dan energie en informatie.

Het veld van puur bewustzijn.

Verblijf in de natuur, rust, innerlijke verstilling of beoefening van meditatie geven ons de mogelijkheid om af te stemmen op dit bewustzijnsveld.

Hersenen & Bewustzijn

In de afgelopen 10 jaar zijn er doormiddel van modern hersenonderzoek/ neurobiologie resultaten geboekt die duidelijk laten zien dat mediteren een positieve werking heeft op het in balans brengen van onze emoties (ontwikkeling van gelijkmoedigheid)hersens-voorcar-wit

Hersenscans kunnen neurale patronen laten zien die het resultaat zijn van het gericht observeren van onze denkgeest(persoonlijk bewustzijn) vanuit een niet oordelende, open mentale houding.
Het objectief waarnemen en kennen van je denkgeest/persoonlijk bewustzijn leidt tot meer welzijn en geluksgevoel.
Hiermee is aangetoond wat de meeste meditatietradities al eeuwen uitdragen.

Prefrontale Cortex

De prefrontale cortex (PFC), is een onder deel van het buitenste deel van de hersenschors.

Je PFC bevindt zich recht achter je voorhoofd in het midden hiervan.
Aan dit punt wordt door mystieke tradities ook wel gerefereerd als zijnde het derde oog.

In de neurobiologie heeft deze PFC laten zien dat ze zeer belangrijke functies van onze persoonlijkheid verzorgt, de PFC wordt in verband gebracht met het grootste deel van ons complexe denken en plannen.

De zijkanten van de PFC zijn cruciaal voor de wijze waarop we aandacht schenken, het stelt ons in staat om dingen ‘vooraan’ (prominent) in de geest te zetten en ze in het bewustzijn te houden.

Het middelste deel van de PFC coördineert de volgende van onze vaardigheden;

1. reguleren van het lichaam.
2. afstemmen op anderen.
3. in balans brengen van emoties
4. flexibel zijn in onze reacties.
5. het sussen van angst.
6. het creëren van empathie.
7. inzicht.
8. moreel besef.
9. intuïtie.

Door Ziejezelf- of Mindfulness meditatie kun je dus de werking van je PFC positief beïnvloeden en daarmee je gevoel van welzijn en geluk vergroten.
Dit is aangetoond door de neurale patronen die moderne hersenscans laten zien.

Wat Neurobiologen zeggen

Wetenschappers die zich op het vak gebied van de neurobiologie bewegen hebben er op een congres een aantal dagen over gedaan om tot een definitie van ‘de menselijke geest’ te komen die voor hen allen aanvaardbaar en werkbaar was, hier volgt de uiteindelijk definitie;

De menselijke geest is een relationeel en belichaamd proces dat de stroom van energie en informatie reguleert.

Door Mindfulness -of Ziejezelf meditatie kunnen we het regulerend proces richting integratie sturen, het stelt je namelijk in staat je energie en infostroom op te merken, te voelen en te beïnvloeden.
Meditatie geeft ook kennis van en inzicht in de regulerende geest, de onderlinge uitwisseling binnen relaties en de bemiddelende neurale mechanismen van het brein.